BYGDEBAND

BYGDEBAND


Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv. Just nu finns här över en miljon platser, personer, bilder och dokument. Bakom materialet står ca 650 hembygdsföreningar och deras engagerade medlemmar.

Vi hoppas att fler föreningar vill ansluta sig till Bygdeband som är Sveriges enda rikstäckande webbplats för lokalhistoria.


Nya Bygdeband är ett stort utvecklingsprojekt inom Sveriges Hembygdsförbund som syftar till att göra kulturarvet mer tillgängligt för en bred allmänhet.


För att ta del av allt material som lagts in av hembygdsföreningar runt om i Sverige behöver du inget användarnamn eller lösenord - databasen är öppen för alla som har intresse av sin hembygd.


Bygdeband ägs av Sveriges Hembygdsförbund


Om du vill ta del av innehållet klickar du på länken nedan:

http://www.bygdeband.se/


BYGDEBANDSKURSER

Släktforskarnas hus AB erbjuder hembygdsföreningar och andra föreningar inom "samma" verksamhetsområde en grundutbildning för Bygdeband. Släktforskarnas hus AB arbetar på uppdrag av Sveriges hembygdsförbund med utbildningen av Bygdebands föreningsredaktörer.


Vi arrangerar endagskurser för föreningar med avtal och för de föreningar som ännu inte gått med, men är intresserade av att ingå avtal. Ni lär er att lägga in platser, bilder, dokument och personer samt koppla dem så att materialet blir sökbart för Bygdebandsbesökaren.


Under kursdagen arbetar man praktiskt i egen dator med eget material i skarpt läge.


Vill du att vi kommer till ditt "distrikt" och håller en kurs så tag gärna kontakt med oss och meddela ditt intresse.

Vi tar då vidare kontakter med andra föreningar inom ditt område samt med distriktsförbundet och ett studieförbund och arrangerar en kurs på en ort nära dig


För anmälan och information kontakta Back Lena Holm


Med reservation för eventuella ändringar!

Telefon: 070 - 282 10 20

E-post: backlena@slaktforskarhuset.se

.

BYGDEBANDSAKUTEN


Behöver föreningen mera hjälp än vad ett vanligt supportsamtal ger men har inte möjlighet att gå en heldagskurs, då kan ”Bygdebandsakuten” vara ett alternativ.

Ni konsulterar oss för några timmars hjälp med det material er förening har i Bygdeband. Ni får tips och råd hur ni arbetar vidare på bästa sätt.

Vi kommer till er föreningslokal eller kopplar upp oss på era datorer via ”Teamviewer”.


Kontakta oss för offert.